Verburg Capital is een nieuwe naam voor een vennootschap die in 1988 werd opgericht als Verburg Holding. Deze naamswijziging is het gevolg van de veranderde activiteiten en de nieuwe rol binnen de organisatie.

Verburg Capital wil door middel van ver­mogens­beheer ten behoeve van het concern een bijdrage leveren aan een duur­zame wereld door:

  • het investeren in commerciële en maatschappelijke ondernemingen
  • het beleggen in binnen met name duurzame sectoren
  • het ondersteunen van charitatieve pro­ject­en van Stichting Verburg Fonds en van Verburg Charity Foundation
  • het faciliteren van participaties bij het innoveren en verduurzamen van hun bedrijfsactiviteiten

Vanoudsher is Verburg Capital aandeelhouder van De Vries en Verburg Groep.

De Vries en Verburg is een toonaangevende partner bij huisvesting: vanaf projectontwikkeling, planontwikkeling, bouw, service & onderhoud tot aan vastgoedbeleggingen. Met meer dan 200 medewerkers is De Vries en Verburg vooral actief in het westen van Nederland en samen met partners realiseren zij een bedrijfsopbrengst van meer dan € 410 miljoen. Verder participeert Verburg Capital in diverse andere ondernemingen en beleggingen.

Binnen het DNA van Verburg Capital en De Vries en Verburg neemt het welzijn van medewerkers, maatschappelijk verantwoord ondernemen en het verbeteren van de leefomstandigheden van onze naasten een belangrijke plaats in. Het welzijn van onze eigen medewerkers wordt vormgegeven door uitstekende arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van De Vries en Verburg. Daarnaast is binnen directie en medewerkers van De Vries en Verburg veel aandacht voor duurzaam en maatschappelijk betrokken ondernemen. Stichting Verburg Fonds en Verburg Charity Foundation willen zich vanuit een christelijke levensovertuiging inzetten om de levensomstandigheden van onze naasten in Nederland respectievelijk zuidelijk Afrika te verbeteren.